Nuwe Nedbank en Xero-diens sal die lewe vir baie entrepreneurs makliker maak

Louis Maritz – hoof van risiko vir kleinsake en persoonlike bankdienste, Nedbank

Geborg deur Nedbank in samewerking met Xero.

AUTHOR PROFILE

COMMENTS   0

You must be signed in to comment.

SIGN IN SIGN UP

LATEST CURRENCIES  

USD / ZAR
GBP / ZAR
EUR / ZAR
INSIDER SUBSCRIPTIONS APP VIDEOS RADIO / PODCASTS SHOP OFFERS WEBINARS NEWSLETTERS TRENDING PORTFOLIO TOOL CPD HUB

Follow us:

Search Articles: Advanced Search
Click a Company: