Hoe moet die ideale aftreeportefeulje lyk?

Elke Brink – finansiële adviseur, PSG R21 Wealth Management Stellenbosch

AUTHOR PROFILE

COMMENTS   1

You must be signed in to comment.

SIGN IN SIGN UP

Ek kon nie die antwoord op die onderwerp van hierdie bespreking kry nie. Die dame van PSG het glad nie gekonsentreer op die onderwerp nie en die luisteraar het ander inligting gekry (wat ook belangrik is,maar irrelevant is tot die onderwerp).
Ek sou graag wou gehad het dat daar inligting moet wees oor watte fondse n afgetrede moet kies vir sy Portefeulje.

End of comments.

LATEST CURRENCIES  

USD / ZAR
GBP / ZAR
EUR / ZAR
BTC / USD
INSIDER SUBSCRIPTIONS APP VIDEOS RADIO / LISTEN LIVE SHOP OFFERS WEBINARS NEWSLETTERS TRENDING PORTFOLIO TOOL CPD HUB

Follow us:

Search Articles:
Click a Company: