Aktiewe batebestuurders vaar beter in 2018

Meer as 60% van aktiewe fondse het verlede jaar beter as die indeks gevaar.

Vir die eerste keer wat die S&P Dow Jones hul Spiva telkaart publiseer, het die gemiddelde plaaslike aandelbestuurder beter as die indeks gevaar. Zack Bezuidenhoudt, die hoof van Suid-Afrika vir S&P Global, gesels met Inge Lamprecht oor die bevindings.

AUTHOR PROFILE

VIDEOS

COMMENTS   0

You must be signed in and an Insider Gold subscriber to comment.

SUBSCRIBE NOW SIGN IN

LATEST CURRENCIES  

USD / ZAR
GBP / ZAR
EUR / ZAR
BTC / USD

Podcasts

INSIDER SUBSCRIPTION APP VIDEOS RADIO / LISTEN LIVE SHOP OFFERS WEBINARS NEWSLETTERS TRENDING

Follow us:

Search Articles:
Click a Company: