Beleggers se kern-belangrike keuse tussen lewende en vaste-inkomste annuïteite

Henk Appelo – produkontwikkelaar, Liberty

Ons gaan voort met RSG Geldsake, die insetsel word aan jou gebring deur Liberty – bekyk die belangrikheid van aftrede. Een van die kern belangrike besluite wat beleggers met die oog op aftrede moet neem, is die keuse tussen lewende annuïteite en vaste inkomste annuïteite. Die uiteenlopende aard van die twee annuïteite het in verskeie opsigte verreikende gevolge vir beleggers. By my is Henk Apello, produkontwikkelaar by Liberty.

ANDRIES VAN ZYL: Goeiedag Henk.

HENK APELLO: Goeiedag Andries.

ANDRIES VAN ZYL: In ’n neutedop, wat is die verskil tussen ’n vaste annuïteit en ’n lewende annuïteit?

HENK APELLO: Andries, ’n vaste annuïteit gee vir die belegger die belofte om ’n sekere inkomste wat hy met aftrede sal weet hoeveel dit is, en hy sal ook groei in die inkomste elke jaar vas bepaal hê, tot en met hy tot sterwe kom. Met tye waar hy tot sterwe kom, is daar dan geen geld om oor te betaal aan sy begunstiges nie. ’n Lewende annuïteit is nou die ander opsie wat ’n mens kan kies, gee vir die belegger beheer oor die belegging. So die belegger kan kies in watter portefeuljes hy wil belê, hoeveel risiko hy wil beloop, hoeveel inkomste hy wil trek, maar ook, indien die geld op is, is daar geen meer geld oor nie. Maar aan die ander kant van die saak, as hy tot sterwe kom en daar is geld oor, gaan daai geld dan na sy begunstigdes toe.

ANDRIES VAN ZYL: Mense wat van die lewende annuïteite gebruik maak, die word aangeraai om ’n skakeldiensverskaffer-platvorm te gebruik. Wat is dit vir ’n ding?

HENK APELLO:’n Skakeldiens-platform gee vir ’n mens die geleentheid om verskillende fondsbestuurders te gebruik en ook baie maklik tussen hulle te kan rondskuif. Soos byvoorbeeld, as jy besluit verskaffer A is beter vir jou behoeftes, dan is dit goed en wel. Besluit op verskaffer A. Volgende jaar het jou behoeftes verander, en verskaffer B is dalk beter – dis baie maklik om tussen verskaffers rond te skuif.

ANDRIES VAN ZYL: Liberty het self ’n nuwe produk ‘Bold’ bekendgestel om die soort beleggings te ondersteun wat lewende annuïteite betref. Wat behels dit?

HENK APELLO: So die Liberty Bold lewende annuïteit gee vir ’n mens, soos ons nou bespreek het, die geleentheid om tussen fondsverskaffers rond te skuif. Maar baie mense wat aftree is bang om geld te verloor. Maar ook, as mens nie die risiko vat nie, dan eet inflasie eintlik jou geld op. So Liberty se nuwe produk het ’n spesiale waarborg op, wat mens in staat stel om meer risiko te neem om ’n hoër opbrengs te probeer kry, maar die anderkant van dieselfde muntstuk van hoër opbrengs, is die moontlikheid dat jou geld dalk sal val. Maar die waarborg help jou met tye wat die mark val of jou belegging minder werd word.

ANDRIES VAN ZYL: Hoe word die volle buigbaarheid van die produk behou?

HENK APELLO: Die waarborg word op jou belegging as ’n geheel gesit. So ons sê nie vir jou watter fondsbestuurders jy kan kies nie, ons sê ook nie vir jou in watter porsies jy kan belê tussen hulle nie. Jy kan enige fondsbestuurder kies wat jy wil, en die waarborg sit daarop. En dis reeds sodat mense meer risiko kan vat, wat hulle gewoonlik sou neem. Die ander ding wat belangrik is, is die waarborg is ’n keuse, mens kan dit aan en af sit enigetyd wanneer jy wil. Sê nou maar jy besluit om dit aan te sit, daar’s nie ’n koste verbonde om dit af te haal nie.

ANDRIES VAN ZYL: Dit was Liberty se produkontwikkelaar, Henk Apello. Die insetsel is aan jou gebring deur Liberty. Bekyk die belangrikheid van aftrede.

Please consider contributing as little as R20 in appreciation of our quality independent financial journalism.

AUTHOR PROFILE

COMMENTS   0

You must be signed in to comment.

SIGN IN SIGN UP

LATEST CURRENCIES  

USD / ZAR
GBP / ZAR
EUR / ZAR
BTC / USD

Podcasts

INSIDER SUBSCRIPTIONS APP VIDEOS RADIO / LISTEN LIVE SHOP OFFERS WEBINARS NEWSLETTERS TRENDING PORTFOLIO TOOL CPD HUB

Follow us:

Search Articles:
Click a Company: