Die impak van die verkiesing op die ekonomie en beleidsvooruitsigte

Was baie van die kontroversiële uitsprake maar net politieke geraas?

Elize Kruger, senior ekonoom van NKC African Economics gesels met Inge Lamprecht oor die beleidshervormings wat dalk plaas kan vind na die verkiesing plaasgevind het.

AUTHOR PROFILE

VIDEOS

COMMENTS   0

You must be signed in and an Insider Gold subscriber to comment.

SUBSCRIBE NOW SIGN IN

LATEST CURRENCIES  

USD / ZAR
GBP / ZAR
EUR / ZAR
BTC / USD

Podcasts

INSIDER SUBSCRIPTION APP VIDEOS RADIO / LISTEN LIVE SHOP OFFERS WEBINARS NEWSLETTERS TRENDING

Follow us:

Search Articles:
Click a Company: