Die belastingvoordele wat aftreebeleggings vir jou inhou

Wat gebeur met jou aftreebeleggings sou jy immigreer?

‘n Aftree-annuïteit is ‘n belegging wat gemaak word met die oog op aftrede van die belegger. ‘n Voordeel van die belegging is dat jy nie belasting daarop hoef te betaal nie en in Suid-Afrika kan jy tot 15% van jou inkomste voor belasting daarin plaas. Jy betaal ook nie kapitaal belasting op daardie groei nie. Om meer oor die beleggings uit te vind, insluitend die voordele wat dit inhou in ‘n boedel en hoe jy die regte belegging vir jou kan kies, praat Tinus de Jager met Rita Cool van Alexander Forbes.

AUTHOR PROFILE

COMMENTS   0

You must be signed in and an Insider Gold subscriber to comment.

SUBSCRIBE NOW SIGN IN

LATEST CURRENCIES  

USD / ZAR
GBP / ZAR
EUR / ZAR
BTC / USD

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Moneyweb newsletters

Instrument Details  

You do not have any portfolios, please create one here.
You do not have an alert portfolio, please create one here.
INSIDER SUBSCRIPTION APP VIDEOS RADIO / LISTEN LIVE SHOP OFFERS WEBINARS NEWSLETTERS TRENDING

Follow us:

Search Articles:
Click a Company: