Proudly sponsored by

Internasionale onsekerheid maak beleggings moeilik aan die begin van 2020

Maarten Ackerman — hoof-ekonoom, Citadel Wealth

AUTHOR PROFILE

COMMENTS   1

You must be signed in to comment.

SIGN IN SIGN UP

in die 30 jaar wat ek in die mark betrokke is, was beleggings nog nooit maklike nie. Dit was nog nooit makliker of moeiliker nie. Die omstandighede is atyd ewe onseker want dit gaan oor wat die toekoms gaan bring. Wanneer almal redelik seker is, wanneer beleggingsbesluite maklik word, dan is dit by die hoogtepunt van die mark. Sekerheid is dus die grootste risiko. Sekerheid dui op die hoogste mate van onsekerheid.

Wees dapper man! Wees eerlik! Se eenvoudig jy weet nie. Want niemand weet nie. As jy se jy daar is te veel onsekerheid, dan se jy eintlik jy is clueless. Wat ook aanvaarbaar is. Ek is ook.

End of comments.

LATEST CURRENCIES  

USD / ZAR
GBP / ZAR
EUR / ZAR
NEWSLETTERS WEB APP SHOP PORTFOLIO TOOL TRENDING CPD HUB

Follow us:

Search Articles:Advanced Search
Click a Company: