Investec bly ‘n goeie fundamentele en tegniese belegging

Met ‘n nuwe bestuursmodel, sal die maatskappy meer waarde vir beleggers inhou.

Chantal Marx, hoof van beleggingsnavorsing by FNB Wealth sit die week haar geld op Investec. Sy verduidelik aan Andries van Zyl hoekom dit ‘n goeie keuse vir beleggers is.

AUTHOR PROFILE

VIDEOS

COMMENTS   0

You must be signed in and an Insider Gold subscriber to comment.

SUBSCRIBE NOW SIGN IN

LATEST CURRENCIES  

USD / ZAR
GBP / ZAR
EUR / ZAR
BTC / USD

Podcasts

INSIDER SUBSCRIPTION APP VIDEOS RADIO / LISTEN LIVE SHOP OFFERS WEBINARS NEWSLETTERS TRENDING

Follow us:

Search Articles:
Click a Company: