Mini-begroting; Kundiges bespreek kernbelangrike aspekte van vanmiddag se medium-termyn begrotingsraamwerk

Anthony Julies, Adjunk-Direkteur Generaal Bate- en Lastebestuur by die Nasionale Tesourie, dr. Elna Moolman, Ekonoom by Macquarie Equities & Christel van Wyk, Projekdirekteur, Belasting by die Suid-Afrikaanse Instituut vir Geöktrooieerde Rekenmeesters, Saica, Christo Botes, uitvoerende direkteur van Business Partners & Johan Gouws hoof van Batekonsultante by Sasfin Wealth.

AUTHOR PROFILE

COMMENTS   0

You must be signed in and an Insider Gold subscriber to comment.

SUBSCRIBE NOW SIGN IN

LATEST CURRENCIES  

USD / ZAR
GBP / ZAR
EUR / ZAR
BTC / USD

Podcasts

Instrument Details  

You do not have any portfolios, please create one here.
You do not have an alert portfolio, please create one here.
INSIDER SUBSCRIPTION APP VIDEOS RADIO / LISTEN LIVE SHOP OFFERS WEBINARS NEWSLETTERS TRENDING

Follow us:

Search Articles:
Click a Company: