Nuwe raamwerk verskaf meer klaarheid oor verborge finansiële fooie

Die riglyne sal werkers help om die kostes van sambreel fondse te kan vergelyk.

Die Vereniging vir Spaar en Beleggings in Suid-Afrika, of CFSA, het pas nuwe riglyne gepubliseer oor hoe finansiële dienste maatskappye hulle fooie en kostes van aftree produkte en sambreel fondse moet bekend maak. Tot nou toe moes die maatskappye net hul batebstuur en diesnfooie bekend maak, maar in die fooie is daar verskeie verskuilde fooie. Fedgroup Life bestuurhoof Walter van der Merwe gesels met Ryk van Niekerk wat die regulasies wil bereik.

AUTHOR PROFILE

COMMENTS   0

You must be signed in and an Insider Gold subscriber to comment.

SUBSCRIBE NOW SIGN IN

LATEST CURRENCIES  

USD / ZAR
GBP / ZAR
EUR / ZAR
BTC / USD

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Moneyweb newsletters

Instrument Details  

You do not have any portfolios, please create one here.
You do not have an alert portfolio, please create one here.
INSIDER SUBSCRIPTION APP VIDEOS RADIO / LISTEN LIVE SHOP OFFERS WEBINARS NEWSLETTERS TRENDING

Follow us:

Search Articles:
Click a Company: