Registrateur gee kennis van voorneme om Amcu as vakbond te deregistreer

Die feit dat die vakbond dieselfde leier het vir aantal jare dui daarop dat daar nie demokratiese prosesse betrokke is nie – regskenner.

Die registrateur vir arbeidsverhoudinge beplan om Amcu se registrasie te kanselleer. Amcu tree nie meer volgens sy grondwet op, het die registrateur bevind, en ook genoem in ‘n staatskoerant kennisgewing dat dit ook nie meer ‘n vakbond is nie. Om meer oor die besluit te praat, gesels Inge Lamprecht met Johan Olivier, ‘n vennoot by Webber Wentzel.

AUTHOR PROFILE

VIDEOS

COMMENTS   0

You must be signed in and an Insider Gold subscriber to comment.

SUBSCRIBE NOW SIGN IN

LATEST CURRENCIES  

USD / ZAR
GBP / ZAR
EUR / ZAR
BTC / USD

Podcasts

INSIDER SUBSCRIPTION APP VIDEOS RADIO / LISTEN LIVE SHOP OFFERS WEBINARS NEWSLETTERS TRENDING

Follow us:

Search Articles:
Click a Company: