Rooibos tee styg tot rekordverkope in Japan

Verlede jaar is 2,000 ton uitgevoer na die land in die Ooste.

Rooibos, wat uniek is aan Suid-Afrika, geniet tans groot internasionale belangstelling. Verlede jaar het die land ‘n rekord uitvoer jaar na Japan gehad. Om te gesels oor hoe die mark ontwikkel het, praat Ryk van Niekerk met Martin Bergh, die voorsitter van die SA Rooibos-raad.

AUTHOR PROFILE

COMMENTS   0

You must be signed in and an Insider Gold subscriber to comment.

SUBSCRIBE NOW SIGN IN

LATEST CURRENCIES  

USD / ZAR
GBP / ZAR
EUR / ZAR
BTC / USD

Podcasts

Instrument Details  

You do not have any portfolios, please create one here.
You do not have an alert portfolio, please create one here.
INSIDER SUBSCRIPTION APP VIDEOS RADIO / LISTEN LIVE SHOP OFFERS WEBINARS NEWSLETTERS TRENDING

Follow us:

Search Articles:
Click a Company: