Santam spog met goeie verdienste

Die konvensionele versekeringsboek het met 7% gegroei, met ‘n marge van 9%.

Santam se finansiële hoof, Hennie Nel en Drikus Combrink, portefeuljebestuurder by CapiCraft Investments gesels met Andries van Zyl oor die maatskappy se bedrywighede.

AUTHOR PROFILE

VIDEOS

COMMENTS   0

You must be signed in and an Insider Gold subscriber to comment.

SUBSCRIBE NOW SIGN IN

LATEST CURRENCIES  

USD / ZAR
GBP / ZAR
EUR / ZAR
BTC / USD

Podcasts

INSIDER SUBSCRIPTION APP VIDEOS RADIO / LISTEN LIVE SHOP OFFERS WEBINARS NEWSLETTERS TRENDING

Follow us:

Search Articles:
Click a Company: