Belastingkortings- en aansporings wat maatskappye met BEE-vaardigheidsontwikkeling kan verdien

Pierre Human, senior strateeg by LFP Training.

ANDRIES VAN ZYL: Jy luister na RSG Geldsake, ons verskuif die fokus na ons weeklikse gesprek met LFP Training oor doeltreffende en koste-effektiewe BEE-gerigte vaardigheidsontwikkeling in die werkplek. Vandag bespreek ons die belastingkortings en aansporings wat maatskappye met BEE-vaardigheidsontwikkeling kan verdien. Die insetsel word deur LFP Training moontlik gemaak. By my in die ateljee vandag weer Pierre Human, senior strateeg by LFP Training wat spesialiseer in BEE-gerigte vaardigheidsontwikkeling. Goeie dag Pierre.

PIERRE HUMAN: Goeie dag Andries.

ANDRIES VAN ZYL: Wat behels die belastingsaansporings oorhoofsaak?

PIERRE HUMAN: Andries, ja. Afdeling 12H van die inkomstebelastingwet laat ‘n werkgewer toe om leerskaptoelaag te eis, maatskappye kan ‘n belastingtoelaag van R40 000 vir elke leerder wat deelneem aan ‘n leerskapprogram eis. Plus ‘n verdere R40 000 wanneer die leerder die program voltooi. Dit geld vir kwalifikasies van vlak 1-6 in die Nasionale Kwalifikasieraamwerk. Vir gestremde mense is die toelaag R60 000 wanneer die leerder begin, en R60 000 wanneer die leerder klaarmaak.

ANDRIES VAN ZYL: Hoe kwalifiseer ‘n maatskappy vir die kortings?

PIERRE HUMAN: Om te kwalifiseer moet die leerskap geregistreer wees in ooreenstemming met die vaardigheidsontwikkelingwet, en elke jaar teen ‘n spesifieke datum aangegaan word.

ANDRIES VAN ZYL: Daar is ook belastingaansporings wat maatskappye kan eis.

PIERRE HUMAN: Dit is korrek, Andries. Suid-Afrika se werkloosheidsyfer is baie hoog, veral onder jong mense. Om maatskappye aan te moedig om meer jong mense aan te stel, is die belastingaansporing vir indiensneming in 2014 bekendgestel.

ANDRIES VAN ZYL: Hoe werk die aansporing in die praktyk?

PIERRE HUMAN: Die aansporing is geldig vir werknemers van 18-29 jaar oud, wat minder as R6000 per maand verdien. Werkgewers kan maksimum van twee jaar se vergoeding eis. Die bedrag wat ‘n maatskappy kan eis word op die skaal bereken wat afhang van die totale salaris.  

ANDRIES VAN ZYL: Op watter maniere help LFP julle kliënte om die belastingaansporing te eis?

PIERRE HUMAN: Ja Andries, ons voltooi die IT180 dokument wat SARS vereis vir hierdie aansporing namens die kliënt, en stuur dit dan aan hulle om af te teken. Die kliënt kan dit dan vir SARS stuur om die korting te eis. Ons is baie trots daarop dat ons bevoegheidsgraad 95% is, en ons verseker dat ons kliënt altyd die maksimum korting ontvang.

ANDRIES VAN ZYL: Dit was Pierre Human, senior strateeg by LFP Training wat spesialiseer in BEE-gerigte vaardigheidsontwikkeling. Luisteraars wat na ‘n kort opsomming van die laaste maand se gesprekke oor vaardigheidsontwikkeling wil luister, kan gerus aanstaande Woensdag weer op RSG Geldsake inskakel. Die onderhoud is moontlik gemaak deur www.lfptraining.co.za.

AUTHOR PROFILE

COMMENTS   0

You must be signed in and an Insider Gold subscriber to comment.

SUBSCRIBE NOW SIGN IN

LATEST CURRENCIES  

USD / ZAR
GBP / ZAR
EUR / ZAR
BTC / USD

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Moneyweb newsletters

Instrument Details  

You do not have any portfolios, please create one here.
You do not have an alert portfolio, please create one here.
INSIDER SUBSCRIPTION APP VIDEOS RADIO / LISTEN LIVE SHOP OFFERS WEBINARS NEWSLETTERS TRENDING

Follow us:

Search Articles:
Click a Company: