LFP Training oor die eienskappe van sy unieke Simulator-vaardigheidsoplossing

Pierre Human – senior Strateeg by LFP Training

ANDRIES VAN ZYL: Jy luister na RSG Geldsake, ons verskuif die fokus na ons weeklikse gesprek met LFP Training, oor doeltreffende en koste-effektiewe BEE-gerigte vaardigheidsontwikkeling in die werkplek. Vandag plaas ons die klem op LFP se unieke simulator-produk wat ontwikkel is om praktiese opleiding meer koste-effektief aan werknemers te bied. Hierdie insetsel word deur LFP Training moontlik gemaak. By my weer, Pierre Human, senior strateeg by LFP Training, wat spesialiseer in BEE-gerigte vaardigheidsontwikkeling. Goeie dag Pierre.

PIERRE HUMAN: Goeie middag Andries.

ANDRIES VAN ZYL: Vertel meer van julle sogenaamde off-site simulator?

PIERRE HUMAN: Andries, ons vaardigheidsontwikkelingsimulator is ontwikkel met die oog daarop om ‘n groot probleem vir ons kliënte op te los.

ANDRIES VAN ZYL: Wat behels die groot probleem?

PIERRE HUMAN: Wel elke maatskappy wil graag in hulle eie mense belê, en ook nuwe vaardighede in hulle besighede inbring. Maar indiensopleiding vereis baie tyd, koste en energie. Foute is ook onvermydelik as mense nog leer hoe om ‘n taak te verrig, so dis ‘n baie groot risiko.

ANDRIES VAN ZYL: So hoe los die simulator die probleem op?

PIERRE HUMAN: Wel Andries die simulator stel ons instaat om leerders praktiese opleiding buite hulle werksplek te gee. Hulle kry dieselfde ondervinding, sonder om die besigheid se werking te ontwrig. Dit beteken ook dat die besigheid nie van hulle senior personeel hoef te vereis om opleiding te gee nie. Ons hanteer die hele proses.

ANDRIES VAN ZYL: Pierre jy het voorheen genoem dat julle baie gestremde leerders oplei. Hoe gepas is die simulator-oplossing vir hulle?

PIERRE HUMAN: Wel Andries, die voordeel van die simulator is dat dit maklik aanpasbaar is vir die behoeftes van beide die leerder en ons kliënte. So vir ander gevalle waar dit moeilik is vir ‘n besigheid om die regte fasiliteite in plek te stel om gestremde werknemers op te lei, het ons kennis en ondervinding om dit namens hulle te doen. So ons skep dan nou ons omgewing waar beide die leerders die maksimum waarde kan kry uit die oplossing.

ANDRIES VAN ZYL: Hoe baat julle kliënte by die simulator wat BEE-tellings betref?

PIERRE HUMAN: Andries, ja, die simulator is spesifiek geteiken op die subseksies van die BEE-kodes en die vaardigheidsontwikkelingelement. Dit beteken dat ons kliënte kan toegang kry tot al die relevante regeringskortings, en ander voordele. Ons benadering verseker dat hulle die maksimum BEE-punte verkry teen die minimum besteding.

ANDRIES VAN ZYL: Baie dankie vir die gesprek, Pierre.

PIERRE HUMAN: Baie dankie Andries.

ANDRIES VAN ZYL: Dit was Pierre Human, senior strateeg by LFP Training. Aanstaande week verduidelik ons hoe LFP die proses van vaardigheidsontwikkeling vergemaklik. Die insetsel is moontlik gemaak deur www.lfptraining.co.za

AUTHOR PROFILE

COMMENTS   0

You must be signed in and an Insider Gold subscriber to comment.

SUBSCRIBE NOW SIGN IN

LATEST CURRENCIES  

USD / ZAR
GBP / ZAR
EUR / ZAR
BTC / USD

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Moneyweb newsletters

Instrument Details  

You do not have any portfolios, please create one here.
You do not have an alert portfolio, please create one here.
INSIDER SUBSCRIPTION APP VIDEOS RADIO / LISTEN LIVE SHOP OFFERS WEBINARS NEWSLETTERS TRENDING

Follow us:

Search Articles:
Click a Company: