LFP Training oor maatskappy belasting korting en aansporings vir vaardigheidsontwikkeling

Pierre Human van LFP Training

ANDRIES VAN ZYL: Jy luister na RSG Geldsake, ons verskuif die fokus na ons weeklikse gesprek met LFP Training oor doeltreffende en koste-effektiewe BEE-gerigte vaardigheidsontwikkeling in die werkplek. Vandag plaas ons die fokus op maatskappybelastingkortings en aansporings vir vaardigheidsontwikkeling. Die insetsel word deur LFP Training moontlik gemaak. By my weer, Pierre Human, senior strateeg by LFP Training wat spesialiseer in BEE-gerigte vaardigheidsontwikkeling. Goeiedag, Pierre.

PIERRE HUMAN: Goeie middag Andries.

ANDRIES VAN ZYL: Pierre, wat is die oorsprong van die belastingkortings- en aansporings waarna ek in die inleiding verwys het?

PIERRE HUMAN Wel Andries, ons regering wil graag maatskappye aanspoor om mense, en veral mense met gestremdhede, se vaardighede te verbeter. Dus laat Afdeling 12H van die inkomstebelasting-wetgewing ‘n werkgewer toe om ‘n leerskaptoelaag te eis.

ANDRIES VAN ZYL: Presies wat behels hierdie aansporings?

PIERRE HUMAN: Andries, maatskappye kan ‘n belastingtoelaag van R40 000 vir elke leerder wat deelneem aan ‘n leerskapprogram eis, plus ‘n verdere R40 000 wanneer die leerder die program voltooi. Dit geld vir kwalifikasies van Vlak Een tot Ses, die Nasionale Kwalifikasieraamwerk.

ANDRIES VAN ZYL: Beteken dit dan ‘n totaal van R80 000 per leerder?

PIERRE HUMAN Dit is korrek, Andries. En die maatskappy kry dan 28% van daardie bedrag terug as ‘n belastingkorting. Vir gestremde leerders is die toelaag R60 000 wanneer die leerder begin, en R60 000 wanneer die leerder klaarmaak.

ANDRIES VAN ZYL: Wat moet ‘n maatskappy doen om vir die korting te kwalifiseer?

PIERRE HUMAN: Ja Andries, om te kwalifiseer, moet die leerskap geregistreer wees in ooreenstemming met die vaardigheidsontwikkelingwetgewing. En elke jaar teen die spesifieke datum aangegaan word.

ANDRIES VAN ZYL: Jy’t nou ook genoem dat maatskappye ‘n belastingaansporing kan eis.

PIERRE HUMAN:  Definitief Andries. Die belastingaansporing is vir indiensneming, is in 2014 bekendgestel, en beoog om werkgewers aan te moedig om jong mense met minder ondervinding aan te stel.

ANDRIES VAN ZYL: In watter opsigte help LFP julle kliënte om die belastingaansporing te eis, Pierre?

PIERRE HUMAN: Ja Andries, ons voltooi die IT180-dokument wat SARS vereis, vir aansporing namens die kliënte. En hulle stuur dit dan na hulle toe om dit af te teken. Die kliënt kan dus vir SARS dit stuur om die korting te eis. Ons is baie trots daarop dat ons bevoegdheidsgraad 95% is, en ons verseker dat ons kliënte altyd die maksimum korting ontvang, in verhouding tot hulle aanvanklike besteding.

ANDRIES VAN ZYL: Baie dankie vir jou tyd, en baie dankie vir die gesprek, Pierre.

PIERRE HUMAN: Dankie Andries.

ANDRIES VAN ZYL: Dit was Pierre Human, senior strateeg by LFP Training wat spesialiseer in BEE-gerigte vaardigheidsontwikkeling. Luisteraars wat opsoek is na ‘n kort opsomming van die laaste maand se gesprekke oor vaardigheidsontwikkeling, kan gerus aanstaande week weer na RSG Geldsake luister. Die onderhoud is moontlik gemaak deur www.lfptraining.co.za.

AUTHOR PROFILE

COMMENTS   0

You must be signed in and an Insider Gold subscriber to comment.

SUBSCRIBE NOW SIGN IN

LATEST CURRENCIES  

USD / ZAR
GBP / ZAR
EUR / ZAR
BTC / USD

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Moneyweb newsletters

Instrument Details  

You do not have any portfolios, please create one here.
You do not have an alert portfolio, please create one here.
INSIDER SUBSCRIPTION APP VIDEOS RADIO / LISTEN LIVE SHOP OFFERS WEBINARS NEWSLETTERS TRENDING

Follow us:

Search Articles:
Click a Company: