LFP Training oor sy totstandkoming, doelwitte en waardes

Pierre Human – senior strateeg, LFP Training

ANDRIES VAN ZYL: Hoe het LFP Training tot stand gekom?

PIERRE HUMAN: Wel Andries, ons het besef dat daar ‘n groot behoefte in die mark bestaan vir iemand wat die kompleksiteit van BEE wetgewing in lyn met vaardigheidsontwikkeling verstaan, en kan toepas.

ANDRIES VAN ZYL: Pierre, hoe lank bedryf julle al die besigheid?

PIERRE HUMAN: Wel Andries ons is vier jaar wat ons al die besigheid bedryf, en ons is, as ek so kan sê, min, of wel geen, wat die spesifieke oplossings wat ons kan bied in die industrie kan lewer.

ANDRIES VAN ZYL: Waarvoor staan die naam, LFP?

PIERRE HUMAN: Die L is vir Leierskap, F vir Fokus en P vir Passie. Dis iets wat ons as ‘n maatskappy elke dag na streef, en onsself gedurig aan meet.

ANDRIES VAN ZYL: Wat is die omvang – die grootte – van die LFP besigheid?

PIERRE HUMAN: Wel Andries, ons het ongelooflik gegroei die afgelope vier jaar. In 2013 het ons 12 kliënte gehad, en 112 leerders, en dit het huidiglik gegroei tot meer as 290 kliënte, en meer as 3000 leerders wat ons gehelp het met vaardigheidsontwikkeling, op ons kampus.

ANDRIES VAN ZYL: Vertel vir ons meer van die span wat verantwoordelik is vir julle suksesse.

PIERRE HUMAN: Wel Andries, ons is ‘n span van so 52 werknemers, waarvan 25 persone is wat uit die vaardigheidsontwikkelingprojekte uitkom wat ons permanent aangestel het, en ons is baie trots op hulle en hulle is goud werd.

ANDRIES VAN ZYL:Wat is LFP se volgende skuiwe, Pierre?

PIERRE HUMAN:Wel Andries, ons glo dat vaardigheidsontwikkeling die sleutel is wat die potensiaal van die land kan oopsluit. Ons streef om opleiding en informasie of inligting meer toeganklik te maak vir almal, en sodoende ‘n beter Suid-Afrika, en ‘n beter ekonomie te kan bou.

ANDRIES VAN ZYL: Pierre, baie dankie vir jou besoek en baie dankie vir die gesprek met RSG Geldsake.

PIERRE HUMAN: Baie dankie Andries.

ANDRIES VAN ZYL: En dit was Pierre Human, senior strateeg by LFP Training. Aanstaande week praat ons oor presies wat LFP aan hulle kliënte bied. Die insetsel is moontlik gemaak deur www.lfptraining.co.za

AUTHOR PROFILE

COMMENTS   0

You must be signed in and an Insider Gold subscriber to comment.

SUBSCRIBE NOW SIGN IN

LATEST CURRENCIES  

USD / ZAR
GBP / ZAR
EUR / ZAR
BTC / USD

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Moneyweb newsletters

Instrument Details  

You do not have any portfolios, please create one here.
You do not have an alert portfolio, please create one here.
INSIDER SUBSCRIPTION APP VIDEOS RADIO / LISTEN LIVE SHOP OFFERS WEBINARS NEWSLETTERS TRENDING

Follow us:

Search Articles:
Click a Company: