LFP Training oor vaardigheidsontwikkeling vir SEB-telkaarte

Andries van Zyl gesels met LFP training se senior strateeg, Pierre Human.

ANDRIES VAN ZYL: Jy luister na RSG Geldsake, ons verskuif die fokus na doeltreffende en koste-effektiewe vaardigheidsontwikkeling in die werkplek, wat aan swart-ekonomiese-bemagtigingskaarte gekoppel is waarvolgens maatskappye, SEB, oftewel BEE punte verdien. Die insetsel word moontlik gemaak deur LFP Training.

By my in die ateljee is Pierre Human, senior strateeg by LFP Training. Goeie dag Pierre, welkom by RSG Geldsake.

PIERRE HUMAN: Middag Andries.

ANDRIES VAN ZYL: Wie is LFP Training, en wat doen die maatskappy?

PIERRE HUMAN: LFP Training is ‘n strategiese vennoot van maatskappye wat vaardigheidsontwikkeling-inisiatiewe met die BEE telkaart koppel. En daarmee stel ons maatskappye in staat om die maksimum BEE punte te verkry op die mees koste-effektiewe manier. Ons werf mense met gestremdhede, ons het ‘n gevestigde databasis van reeds-gewerfde mense wat wag om op hierdie programme te gaan. Daarmee stel ons ook maatskappye in staat om volgens gelykheidswetgewing mense in terme van swart, Indiër en kleurlinge op hierdie programme te sit.

Ons bied die vaardigheidsleerskappye aan op ons kampus deur middel van ‘n simulator model. Dit sluit ons teoretiese en praktiese werksopleiding in, weg van die kliënt se onmiddellike werksomgewing. Behalwe dit, ons bestuur die hele leerskappy-projek namens die kliënt, wat alle administratiewe aspekte insluit, wat vereis word deur SETA, asook die verifikasie-maatskappye. Ons help kliënte om vir sekere belastingskortings in aanmerking te kom waarop hulle geregtig is. Byvoorbeeld Afdeling 12H van die Inkomstebelasting-wetgewing.

Andries: Prioriteits-gewys, hoe belangrik is vaardigheidsontwikkeling op die SEB oftewel dan nou die BEE-telkaart, en hoe bring LFP gepaste vaardigheidsontwikkeling en SEB bymekaar?

PIERRE HUMAN: Met die inwerkingstreding van die nuwe BEE-kodes in 2013, is die vaardigheidsontwikkeling-element op die BEE-telkaart as ‘n prioriteitselement verklaar, wat beteken generiese maatskappye wat bo R50 miljoen se omset per jaar doen, hulle word verplig om 6% van hulle jaarlikse salarisuitgawes aan vaardigheidsontwikkeling te spandeer. Om te verseker dat hulle nie met ‘n vlak afgeskaal word nie, op hulle BEE vlak, moet hulle ten minste ‘n 40% subminimum op die vaardigheidsontwikkeling-element behaal. LFP se oplossing van spandeer op mense met gestremdhede, met ander woorde .30 van jou jaarlikse salarisuitgawes, maak dus vir die maatskappye dit baie moontlik om daai 40% subminimum te behaal.

ANDRIES VAN ZYL: Pierre, baie dankie vir jou besoek aan RSG Geldsake, ander dag dan praat ons verder.

PIERRE HUMAN: Baie dankie Andries.

ANDRIES VAN ZYL: Dit was Pierre Human, senior strateeg by LFP Training, ‘n opleidingsmaatskappy wat op vaardigheidsontwikkeling vir SEB, oftewel BEE-telkaarte fokus.

Die onderhoud is moontlik gemaak deur www.lfptraining.co.za

AUTHOR PROFILE

COMMENTS   0

You must be signed in and an Insider Gold subscriber to comment.

SUBSCRIBE NOW SIGN IN

LATEST CURRENCIES  

USD / ZAR
GBP / ZAR
EUR / ZAR
BTC / USD

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Moneyweb newsletters

Instrument Details  

You do not have any portfolios, please create one here.
You do not have an alert portfolio, please create one here.
INSIDER SUBSCRIPTION APP VIDEOS RADIO / LISTEN LIVE SHOP OFFERS WEBINARS NEWSLETTERS TRENDING

Follow us:

Search Articles:
Click a Company: