Vaardigheids-ontwikkeling rakende BEE-gerigte opleiding

Pierre Human – senior Strateeg by LFP Training

ANDRIES VAN ZYL: Jy luister na RSG Geldsake, ons verskuif die fokus na ons weeklikse gesprek met LFP Training, oor doeltreffende en koste-effektiewe BEE-gerigte vaardigheidsontwikkeling in die werkplek. Vandag plaas ons die klem op LFP se vergemakliking van vaardigheidsontwikkeling rondom BEE-gerigte opleiding. Hierdie insetsel word deur LFP Training moontlik gemaak. By my weer Pierre Human, senior strateeg by LFP Training wat spesialiseer in BEE-gerigte vaardigheidsontwikkeling. Goeiedag weer, Pierre.

PIERRE HUMAN: Goeiemiddag Andries.

ANDRIES VAN ZYL: Hoe help julle besighede met vaardigheidsontwikkeling om die maksimum BEE-punte met minimum besteding te behaal?

PIERRE HUMAN: Andries ons verfyn nou al vir vier jaar ons oplossings om soveel moontlik waarde vir ons kliënte te bied. Die vereistes van BEE is dinamies, en word voortdurend aangepas om die beste resultate te kry. So dit is belangrik vir ons om tred te hou met al die nuwe verwikkelinge.

ANDRIES VAN ZYL: Wat is die voordele vir besighede wat hulle vaardigheidsontwikkeling-behoeftes aan LFP Training oorlaat instede daarvan om dit intern te doen.

PIERRE HUMAN: Wel Andries om verskeie redes is dit moeilik vir maatskappye om vaardigheidsontwikkeling intern te hanteer. Dit verg ‘n toegewyde span, leermateriaal, klaskamers ens. wat gereeld aangepas moet word soos wat die BEE-omgewing verander. Omdat dit ons hele fokus is kan ons tred hou met al die verwikkelinge. Ons het ‘n omvattende kennis en ‘n intellektuele eiendom in ons besigheid wat jare gevat het om te bou.

ANDRIES VAN ZYL: Watter rol speel innovering in dit wat julle doen?

PIERRE HUMAN: Daar is altyd ‘n geleentheid om dinge beter te kan doen Andries. En dit is die opwinding – om onsself voortdurend uit te daag, om ons aanbieding te verander. Ons is baanbrekers in hierdie sektor, maar daar is altyd mededingers op ons hakke, so ons streef altyd om beter te doen.

ANDRIES VAN ZYL: Is daar ander terreine, ander gebiede, waar julle vir kliënte waarde toevoeg?

PIERRE HUMAN: Ja Andries, ons bied ook ondernemings- en verskaffersontwikkelingsoplossings wat ons kliënte verder help om hulle BEE-tellings te verbeter. BEE-verkryging speel ‘n groot rol in die telkaart, en besighede is al hoe meer bereid om te belê in hulle verskaffers en besigheidsvennote.

ANDRIES VAN ZYL: Baie dankie weereens vir die gesprek, Pierre.

PIERRE HUMAN: Baie dankie Andries.

ANDRIES VAN ZYL: Dit was Pierre Human, senior strateeg by LFP Training. Die insetsel is moontlik gemaak deur www.lfptraining.co.za.

AUTHOR PROFILE

COMMENTS   0

You must be signed in and an Insider Gold subscriber to comment.

SUBSCRIBE NOW SIGN IN

LATEST CURRENCIES  

USD / ZAR
GBP / ZAR
EUR / ZAR
BTC / USD

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Moneyweb newsletters

Instrument Details  

You do not have any portfolios, please create one here.
You do not have an alert portfolio, please create one here.
INSIDER SUBSCRIPTION APP VIDEOS RADIO / LISTEN LIVE SHOP OFFERS WEBINARS NEWSLETTERS TRENDING

Follow us:

Search Articles:
Click a Company: