Vaardigheidsontwikkeling BEE-punte te verdien

Andries van Zyl gesels met LFP training se senior strateeg, Pierre Human.

ANDRIES VAN ZYL: Jy luister na RSG Geldsake, ons verskuif die fokus na doeltreffende en koste-effektiewe vaardigheidsontwikkeling in die werkplek wat aan swart-ekonomiese-bemagtigingskaarte gekoppel is waarvolgens maatskappye, SEB, oftewel BEE punte verdien. Die insetsel word moontlik gemaak deur LFP Training. By my in die ateljee is Pierre Human, senior strateeg by LFP Training. Goeie dag Pierre, welkom by RSG Geldsake.

PIERRE HUMAN: Middag Andries.

ANDRIES VAN ZYL:  In watter opsigte baat LFP kliënte deur met LFP in vennootskap te tree?

PIERRE HUMAN: Ons akkommodeer leerders op ons eie kampus, weg van die kliënt se onmiddellike omgewing af. Met ander woorde, in Suid-Afrika, meeste maatskappye se omgewing is nie reg vir mense met gestremdhede nie. So ons haal daai probleem vir hulle weg, en ons bied daai projekte op ons kampus aan. Dit maak dit vir hulle maklik om mense met gestremdhede te akkommodeer op hulle werkerskorps, maar nie noodwendig in hulle onmiddelike werksomgewing nie.

Kliënte spandeer op een elemente op die BEE-telkaart, maar ontvang voordele op al die ander elemente ook. Die kliënt kom in aanmerking vir belastingkortings – rebates, as ek so kan sê – in terme van Afdeling 11A van die inkomstebelastingwetgewing, asook Afdeling 12H van die inkomstebelastingwetgewing. LFP is verantwoordelike vir al die administratiewe aspekte van die leerskappy, en voorsien die kliënt met die relevante dokumente.

ANDRIES VAN ZYL: Hoe lyk LFP se baanrekord – gee vir ons enkele prestasies wat die maatskappyleier in sy veld maak?

PIERRE HUMAN: Ek moet sê die afgelope vier jaar het LFP 3450 mense met gestremdhede opgelei. Ons kliëntebasis het gegroei in die afgelope vier jaar tot 283 kliënte, waarvan 321 skills of vaardigheidsontwikkelings-oudits gedoen is, met ‘n 100% slaagsyfer.

Maar wat rêrig merkwaardig is, met die hulp van ons kliënte, is daar die afgelope vier jaar R32 miljoen in die vorms van stipends of salarisse aan hierdie leerders oorbetaal, wat ‘n direkte impak op hulle lewens gehad het.Sou ons dan kyk na werklike transformasie, het ons reeds 25 van hierdie gestremde leerders by onsself permanent aangestel, wat absoluut ‘n verskil in hulle lewens maak.

Die feit dat ons die enigste diensverskaffer is wat 150+ gestremde leerderprojekte op een slag kan hanteer, en die mense die gerusstelling gee dat dit wel gedoen word, met die rugsteuning van ons diens wat ons lewer, kan ons hierdie groepprojekte teen ‘n baie suksesvolle tempo hardloop, maar ook bygesê, ons kan die klein projekte van een, twee en drie leerders ook doen.

ANDRIES VAN ZYL: Pierre, baie dankie vir jou besoek aan RSG Geldsake, ander dag dan praat ons verder.

PIERRE HUMAN: Baie dankie Andries.

ANDRIES VAN ZYL:  Dit was Pierre Human, senior strateeg by LFP Training, ‘n opleidingsmaatskappy wat op vaardigheidsontwikkeling vir SEB, oftewel BEE-telkaarte fokus. Die onderhoud is moontlik gemaak deur www.lfptraining.co.za

AUTHOR PROFILE

COMMENTS   0

You must be signed in and an Insider Gold subscriber to comment.

SUBSCRIBE NOW SIGN IN

LATEST CURRENCIES  

USD / ZAR
GBP / ZAR
EUR / ZAR
BTC / USD

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Moneyweb newsletters

Instrument Details  

You do not have any portfolios, please create one here.
You do not have an alert portfolio, please create one here.
INSIDER SUBSCRIPTION APP VIDEOS RADIO / LISTEN LIVE SHOP OFFERS WEBINARS NEWSLETTERS TRENDING

Follow us:

Search Articles:
Click a Company: